Khi khách hàng dùng các dịch vụ của Placentor Vegetal, bạn sẽ chấp thuận việc cung cấp thông tin của bạn cho Placentor Vegetal Việt Nam. Chúng tôi nắm rõ rằng đây là trách nhiệm quan trọng và luôn cố gắng bảo vệ thông tin của bạn và để bạn nắm quyền tự kiểm soát.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Placentor Vegetal Việt Nam thu thập các thông tin định danh cá nhân như mã Zipcode, tên, email, số điện thoại… khi người dùng tự nguyện để lại cho chúng tôi. Những thông tin khách hàng để lại chỉ được sử dụng để cung cấp các nhu cầu cụ thể cho bạn, trừ khi bạn cấp phép sử dụng chúng theo cách khác, điển hình như thêm bạn vào danh sách gửi email của chúng tôi. Những thông tin này bao gồm email, tên, chức vụ, ngày sinh, số điện thoại, tên công ty hay tổ chức. Ngoài ra, Placentor Vegetal cũng có thể thu thập một vài thông tin nhất định về những lần truy cập của bạn ví dụng như bạn sử dụng loại trình duyệt nào, thời gian mà bạn truy cập vào web, những nơi mà bạn vào khi mở web và địa chỉ web mà bạn kết nối với website của chúng tôi từ đó. Những thông tin này được sử dụng để cải tiến cũng như quản lý website.

COOKIE / CÔNG NGHỆ THEO DÕI

Website có thể dùng công nghệ theo dõi cũng như cookie tùy vào các khả năng được cung cấp. Công nghệ theo dõi và cookie rất có ích trong việc tìm kiếm thông tin như hệ điều hành và loại trình duyệt, đo số khách hàng truy cập vàoo web và tìm hiểu cách khách hàng truy cập cũng như sử dụng website ra sao. Cookie cũng có thể hỗ trợ tùy chỉnh website cho khách hàng. Thông tin các nhân không thể thu thập qua cookie cũng như các công cụ theo dõi khác, mặc dù vậy, nếu như bạn đã cung cấp các thông tin định danh cá nhân từ trước đó, cookie có thể gắn với những thông tin đó. Cookie và các thông tin theo dõi thu tập được cũng có thể chia sẻ cho các bên thứ ba. Placentor Vegetal cũng có thể sử dụng mã remarketing login khi người dùng truy cập xem các trang cụ thể, từ đó cấp phép Placentor Vegetal đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.

PHÂN PHỐI THÔNG TIN

Placentor Vegetal Việt Nam xử lý mọi dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) tại Việt Nam. Placentor Vegetal Việt Nam sẽ không bao giờ chia sẻ, sử dụng hoặc bán bất kỳ thông tin nào khách hàng để lại cho chúng tôi vì bất cứ mục đích nào khác hơn là trao đổi với người dùng về các sản phẩm, việc đặt hàng hoặc thư mời đến các sự kiện của Placentor Vegetal Việt Nam. Placentor Vegetal Việt Nam có thể cung cấp thông tin với các cơ quan chính phủ hoặc những đơn vị khác hỗ trợ chúng tôi trong việc điều tra hoặc phòng chống gian lận

Placentor Vegetal Việt Nam có thể làm như vậy khi: (1) được pháp luật cho phép hoặc pháp luật yêu cầu phải làm; (2) Cố gắng để ngăn chặn hoặc bảo vệ các giao dịch trái phép hoặc hành vi gian lận thực tế hoặc tiềm tàng; (3) điều tra hành vi gian lận đã xảy ra. Những thông tin không được cung cấp cho những công ty này vì mục đích tiếp thị.

Thông tin cá nhận của người dùng được bảo vệ an toàn. Chỉ những nhân viên, nhà thầu, đại lý được ủy quyền (người đã đồng ý giữ thông tin an toàn và bảo mật) mới được cấp quyền tiếp xúc với các thông tin này. Mọi email và tin tức từ website này cho phép người dùng chọn từ chối tiếp tục nhận thư.

HỎI ĐÁP

Nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc, mối quan tâm, ý kiến hoặc câu hỏi gì về chính sách bảo mật của Placentor Vegetal Việt Nam xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form Liên Hệ với chúng tôi.

Placentor Vegetal Việt Nam nắm quyền thực hiện những thay đổi trong chính sách này. Mọi sự thay đổi sẽ được thể hiện trên trang web này.